Cty TNHH MEFACO

Sản phẩm

Giới thiệu về công ty TNHH Mefaco

 Công ty TNHH MEFACO ( tên cũ là Công ty TNHH Thiết Bị Y Tế Việt Mỹ ) được thành lập từ năm 2016 và tham gia hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh trang thiết bị y tế và cung cấp dịch vụ y tế. Khởi đầu từ công ty có mô hình nhỏ, đến nay MEFACO đã phát triển thành một công ty với hơn 100 nhân viên hoạt động tập trung vào lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế, vật tư tiêu hao y tế.

Xem chi tiết