Đại diện lãnh đạo một số cục, ngành của Bộ Y tế và hơn 100 cán bộ đến từ các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã tham dự.Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê - Cục Trưởng cục Quản lý khám chữa bệnh. Bộ Y tế cho biết, mục tiêu tổng thể của dự án là hỗ trợ phát triển hệ thống y tế các tỉnh Tây Nguyên. Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân ở các tỉnh, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Và các đối tượng thiệt thòi khác, góp phần hướng tới đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. 

Sau 4 năm, dự án được triển khai tại 5 tỉnh Tây Nguyên với 10 bệnh viện. Trong đó mỗi tỉnh có 2 bệnh viện được xây dựng thành bệnh viện điểm, nâng cao chất lượng quản lý và cải tiến chất lượng bệnh viện. Một số bệnh viện bước đầu đã thực hiện và triển khai được chỉ tiêu quan trọng trong dự án.